Lưu ý với sinh viên năm cuối về lịch thi, thi lại

Thi môn CN Mác Lê 2 vào thứ 5 ngày 14 tháng 02 (ra Tết) như đã thông báo.

Dưới đây là lịch thi lại dành cho các sinh viên không phải là năm cuối, các sinh viên năm cuối đăng ký để được xét cho thi lại các môn ở trong lịch này, nếu không phải ở trong diện phải học lại. Thời gian đăng ký: thứ Hai, 11 tháng 02 tại Phòng Đào tạo.

Đối với các môn khác chưa có trong lịch, Nhà trường sẽ xếp lịch thi lại sau.

Tên HP Ngày Thứ Buổi Bắt đầu thi
AV1 ANH VĂN  1 CAO ĐẲNG 12/2 3 Sáng 07h30
AV2 ANH VĂN 12/2 3 Sáng 08h30
BCK BỆNH CHUYÊN KHOA 12/2 3 Sáng 09h30
CDXQ1 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH X QUANG 1 12/2 3 Chiều 13h30
CT CHÍNH TRỊ (THI CẢ HAI PHẦN CT1 VÀ 2) 12/2 3 Chiều 14h30
CT1 CHÍNH TRỊ PHẦN 1 12/2 3 Chiều 15h30
CT2 CHÍNH TRỊ PHẦN 2 13/2 4 Sáng 07h30
DCVS ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT Y HỌC 13/2 4 Sáng 08h30
DDTC DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 13/2 4 Sáng 09h30
DLD ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CS VN 13/2 4 Chiều 13h30
DLDC DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG 13/2 4 Chiều 14h30
DLIE DƯỢC LIỆU 14/2 5 Chiều 15h30
DLY1 DƯỢC LÝ 1 14/2 5 Sáng 07h30
GGB GIUN GÂY BỆNH 14/2 5 Sáng 08h30
GPSL ĐẠI CƯƠNG CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ THỂ CON NGƯỜI 14/2 5 Sáng 09h30
HH HÓA ĐẠI CƯƠNG 14/2 5 Chiều 13h30
HHTM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU 14/2 5 Chiều 14h30
HSY HÓA SINH Y HỌC 14/2 5 Chiều 15h30
HVHC HÓA VÔ CƠ – HỮU CƠ 15/2 6 Sáng 07h30
LYT LUẬT Y TẾ-Y ĐỨC 15/2 6 Sáng 08h30
MRI KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 15/2 6 Sáng 09h30
NCS NHA CƠ SỞ 15/2 6 Chiều 13h30
NG2 CHĂM SÓC NGOẠI 2 15/2 6 Chiều 14h30
NOI2 CHĂM SÓC NỘI 2 15/2 6 Chiều 15h30
PL GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 16/2 7 Sáng 07h30
QLCT QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 16/2 7 Sáng 08h30
SH SINH HỌC 16/2 7 Sáng 09h30
SKCD SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 16/2 7 Chiều 13h30
VSKS VI SINH KÝ SINH 16/2 7 Chiều 14h30
YHCT Y HỌC CỔ TRUYỀN 16/2 7 Chiều 15h30
BHCS BỆNH HỌC CƠ SỞ 18/2 2 Sáng 07h30
SL1 SINH LÝ 1 18/2 2 Sáng 08h30
SL2 SINH LÝ 2 18/2 2 Sáng 09h30