Danh sách sinh viên DD11ABC dự thi các học phần: PHCN và DDBCK tuần 29 (16/04/2019)

  • Sinh viên chú ý:
    – Buổi sáng thi học phần Phục hồi chức năng.
    – Buổi chiều thi học phần Điều dưỡng bệnh chuyên khoa.