Các lớp Liên thông K3, K4 nghỉ học thứ Bảy 4/5

Do phần lớn sinh viên phải làm bù cho kỳ nghỉ lễ vừa qua, lịch học thứ Bảy ngày 4 tháng 5 sẽ được bù vào buổi khác.