Đăng ký thi lại học phần MLN2 khối Cao đẳng chính quy năm cuối

Sinh viên năm 3 tất cả các ngành, còn nợ học phần MLN2 thì đến phòng Khảo thí đăng ký thi lại, hạn chót là chiều 27-5-2018, nhà trường sẽ tổ chức thi học phần này vào chiều ngày 28-5-2019.