Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông tuần 42 ngày 20/07/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Sinh viên liên thông dự thi: Buổi sáng Ca1 lúc 7H15, buổi chiều 13H30