Danh sách giáo viên coi thi CĐ chính qui tuần 45 từ 05/08-09/08/2019

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Đối với các lớp chính quy giờ coi thi ca 1 bắt đầu lúc 7H00. Giáo viên có mặt tại Phòng khảo thí trước 10 phút để nhận đề thi.