Kết quả điểm thi các học phần còn lại CĐ liên thông Kỳ II năm học 2018-2019

Các học phần đã thi chưa có điểm:

  • XQNC lớp C3S
  • YHHN lớp C3S

Kết quả điểm thi các học phần sinh viên xem tại đây.