Lịch tuần 16/9/2019 đến 27/9/2019 cho các lớp chính quy năm thứ hai, năm thứ ba

Từ 16/9/2019 đến 27/9/2019: Thi lại (HKII, năm học 2018-2019).

Lịch thi lại sẽ cập nhật sau.

Lịch học chính thức các lớp chính quy sẽ bắt đầu vào thứ Hai (30/9/2019).