Danh sách giáo viên coi thi tuần 2 năm học 2019-2020 (28-09-2019)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Thời gian coi thi buổi sáng ca 1 bắt đầu lúc 7H30. Do đó giáo viên có mặt tại phòng Khảo thí lúc 7H20 để nhận bài thi.