Danh sách giáo viên coi thi CĐ liên thông kỳ I năm học 2019-2020 (12/10/2019)

Giáo viên xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Giờ coi thi ca 1 bắt đầu lúc 7H30, do đó giáo viên có mặt tại phòng Khảo thí 7H20 để nhận bài thi