Sinh viên nghỉ học thêm 1 tuần, từ 10-02-2020

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kế hoạch đào tạo, Nhà trường đã có thông báo sinh viên nghỉ học thêm một tuần, từ thứ Hai 10-02-2020 đến Chủ nhật 16-02-2020. Cán bộ nhân viên làm việc bình thường. Toàn trường cần theo dõi thông tin, thực hiện các biện pháp được khuyến cáo để tự bảo vệ và góp phần phòng chống dịch bệnh.

Nội dung thông báo chính thức xem tại đây.