Sinh viên nghỉ học ngày hôm nay, thứ Hai, 09-03

Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày hôm nay và chờ thông báo chính thức cũng như hướng dẫn của Nhà trường.