Tham dự Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Học sinh-Sinh viên tham dự Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 lưu ý:

  • Thời gian: 8h00 ngày 20.11.2020 (Thứ Sáu).
  • Địa điểm: Nhà Đa năng – Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.
  • Trang phục: Đồng phục.

Học sinh – Sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ Sáu (20.11.2020).