Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 từ ngày (09-16/01/2021)

  • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 09/01/2021, xem tại đây.
  • Danh sách dự thi các học phần ngày 10/01/2021, xem tại đây.

Lưu ý:

  • Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia.
  • Buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H30.
  • Buổi chiều bắt đầu thi lúc 13H00.

. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.