Về việc tham dự buổi giới thiệu chương trình đưa ứng viên đi làm việc tại Nhật Bản-05/01/2021

Sinh viên các lớp điều dưỡng D13, D14 và sinh viên điều dưỡng đã tốt nghiệp có quan tâm, tập trung lúc 7h30 phút ngày 05/01/2021 tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tham dự phiên giới thiệu Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản do Cục Quản lý Lao động ngoài nước – Bộ LĐTB và XH chủ trì.

Các buổi học của sinh viên D13, D14 vào sáng ngày nói trên sẽ được hoãn (kể cả các buổi đi lâm sàng).

Các Phòng Ban, các khoa-bộ môn liên quan phối hợp thực hiện.