Các lớp liên thông nghỉ học tuần này, 27-28/02/2021

Do một số sinh viên liên thông ở một số địa phương phải tham gia hoạt động phòng chống dịch COVID-19 nên các buổi học của các lớp liên thông trong tuần này, thứ Bảy, CN ngày 27, 28 tháng 02 năm 2021 được hủy.