Sinh viên nghỉ học từ 4/5 do tình hình COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Quảng Nam tại công văn số 2518/UBND-KGVX ngày 3/5/2021 Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên nghỉ học từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế và thường xuyên theo dõi để kịp thời biết được thông báo của Nhà trường.