Kế hoạch thi học kỳ II cho các lớp chính quy, năm học 2020-2021

Dự kiến các lớp năm 1 và năm 2 thi học kỳ II bắt đầu từ 26/7/2021. Lịch thi cụ thể sẽ được cập nhật sau (Chú ý các lớp năm cuối vẫn đi thực tập, thực tế theo kế hoạch).

Lịch học cụ thể xem tại đây.