Về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành CĐHA-XN khóa 2018-2021

Nhà trường vừa xét tốt nghiệp cho các sinh viên Chẩn đoán hình ảnh C6 và Xét nghiệm X12 và một số sinh viên khóa trước. Do sinh viên ở các địa phương khác nhau trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, trước mắt Nhà trường chỉ tổ chức phát bằng cho các em sinh viên Lào để các em nhanh chóng làm thủ tục về nước, các sinh viên khác (sinh viên Việt) Nhà trường sẽ có kế hoạch phát bằng sau. Sinh viên nào cần gấp thì liên hệ với Phòng Đào tạo (0235 3851705), Phòng Đào tạo sẽ công chứng bằng và bảng điểm gởi theo đường bưu điện.

Về kế hoạch dạy-học tháng 8-9 năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và diễn biến của dịch bệnh Nhà trường tạm thời có kế hoạch như sau:

Sinh viên năm 1, 2 được nghỉ hè từ 09/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Sinh viên năm 3 sẽ tiếp dục hoàn thành thực tế tốt nghiệp nếu điều kiện ở các cơ sở thực tập cho phép và được xét tốt nghiệp.

Sinh viên liên thông sẽ có kế hoạch giảng dạy riêng.

Sinh viên là lưu học sinh Lào cần nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Nhà trường, cụ thể là của Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Ký túc xá Nhà trường.

Tất cả sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường, kể cả các sinh viên năm 1, năm 2 được nghỉ hè; giáo viên chủ nhiệm, khoa-bm có phương thức liên lạc sinh viên thuận tiện nhất để có thể kịp thời phổ biến kế hoạch của Nhà trường do có thể có những thay đổi đột xuất trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.