Lịch nhập học, thi lại cho sinh viên chính quy đang học tại Trường sau kỳ nghỉ hè 9/2021

Sinh viên sẽ nhập học lại vào ngày 13.09. Các sinh viên chưa đạt tổng kết sẽ được thi lại vào tuần sau, từ ngày 6.9. Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trong quá trình đi lại, học tập, sinh hoạt các sinh viên cần tuyệt đối thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đến các thời điểm nói trên, các sinh viên ở các vùng dịch có thực hiện giãn cách, phong tỏa không thể hoặc có hạn chế về đi lại, cần liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, khoa-bộ môn để được tư vấn và hỗ trợ cách thức học tập, thi kiểm tra.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các sinh viên cần theo dõi thông tin từ Nhà trường, đặc biệt liên hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để kịp thời có kế hoạch thích hợp.