Lịch chi tiết các lớp chính quy tuần 1-12 (ngày 13/9 đến 04/12) HKI-Năm học 2021-2022

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật ngày 16/11/2021.

Lưu ý: Các em sinh viên Lào sẽ học chung với lớp cùng ngành của mình (không học môn Anh văn, Tin học).

Lịch học cụ thể, Xem tại đây.