Lịch chi tiết các lớp chính quy tuần 1-4 (ngày 13/9 đến 08/10)) HKI-Năm học 2021-2022

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật ngày 22/9/2021.

Lịch học cụ thể, Xem tại đây.