Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018-2021, tháng 9 năm 2021

Do tình hình mưa bão, theo chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, để tạo điều kiện cho sinh viên được tham dự đông đủ, lễ tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược và Hộ sinh được đổi sang buổi chiều, vào lúc 15h00 ngày thứ Sáu (24/9) tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện. Các sinh viên lưu ý tập trung trước, vào lúc 13h30 để ký nhận bằng TN và chuẩn bị lễ phục.

Kính mời các Thầy Cô khoa Dược, Sản và các khoa, phòng đến dự Lễ tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.