Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam-09/2021

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam vừa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở y tế/các đơn vị liên quan, cụ thể:  Sở Y tế: 549 chỉ tiêu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 17 chỉ tiêu, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: 4 chỉ tiêu.

Chi tiết xin xem tại các văn bản sau:

Kế hoạch tuyển dụng

Phụ lục kế hoạch (chỉ tiêu từng đơn vị)

Mẫu bìa hồ sơ

Đơn đăng ký dự tuyển