Danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện dự thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022

Lưu ý: Sinh viên dự thi online (Trắc nghiệm và tự luận) Đăng nhập thi đúng thời gian đã qui định theo lịch đã chia. Đối với thi tự luận sinh viên thực hiện dự thi theo hướng dẫn và nộp bài thi đúng thời gian đã quy định. Địa chỉ dự thi:tt.cdytqn.edu.vn. Các học phần chưa có danh sách sẽ cập nhật thi sau…

 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 04/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 05/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 06/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 07/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều ngày 10/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 11/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 12/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 13/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi Chiều và Tối ngày 14/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi sáng ngày 15/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi buổi chiều ngày 15/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 17/01/2022, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi ngày 19/01/2022, xem tại đây.

Thời gian dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp chính qui.

Sinh viên xem danh sách các học phần tại đây.

Các học phần nào chưa có trong danh sách trên, sẽ được cập nhật sau………

Lưu ý: Thời gian dự thi được ghi rõ trong danh sách phòng thi. Do đó sinh viên phải đăng nhập vào trước thời gian đã phân chia. Nếu sinh viên không đăng nhập được thì liên hệ ĐT: 0988952512 và 0915638869 để được trợ giúp. Để việc thi online đạt kết quả tốt thì sinh viên buộc phải chuẩn bị máy tính (máy bàn hoặc laptap) và có kết nối internet.

 

 

Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 các lớp chính quy.

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 04/01/2022. Do đó Phòng Khảo thí thông báo cho sinh viên biết để có kế hoạch ôn thi. Do tình hình dịch phức tạp nên tất các các học phần dự thi trong học kỳ I này đều thực hiện thi Online (Thi trắc nghiệm và tự luận). Địa chỉ thi online: tt.cdytqn.edu.vn. Đối với thi trắc nghiệm sinh viên thi như các học kỳ trước, Đối với thi tự luận sinh viên làm bài và nộp bài theo hướng dẫn trong quá trình thi. Mọi thắc mắc của sinh viên liên hệ qua điện thoại 0988952512 (T. Sơn) hoặc 0915638869 (T. Huyên) để được giải đáp.

Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau…………….do đó sinh viên thường xuyên theo dõi  qua website Nhà trường để nắm lịch thi của mình.