Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 các lớp chính quy.

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 04/01/2022. Do đó Phòng Khảo thí thông báo cho sinh viên biết để có kế hoạch ôn thi. Do tình hình dịch phức tạp nên tất các các học phần dự thi trong học kỳ I này đều thực hiện thi Online (Thi trắc nghiệm và tự luận). Địa chỉ thi online: tt.cdytqn.edu.vn. Đối với thi trắc nghiệm sinh viên thi như các học kỳ trước, Đối với thi tự luận sinh viên làm bài và nộp bài theo hướng dẫn trong quá trình thi. Mọi thắc mắc của sinh viên liên hệ qua điện thoại 0988952512 (T. Sơn) hoặc 0915638869 (T. Huyên) để được giải đáp.

Lịch thi chi tiết sẽ được cập nhật sau…………….do đó sinh viên thường xuyên theo dõi  qua website Nhà trường để nắm lịch thi của mình.