Lịch chi tiết các lớp chính quy Học kỳ II, năm học 2021-2022

Cập nhật ngày 29/04/2022.

Dự kiến Thi kết thúc các Học phần (LT,TH) bắt đầu từ ngày 23/05/2022. Lịch thi sẽ cập nhật sau (Đối với các lớp đang đi Lâm sàng và Thực tế tốt nghiệp, sẽ Thi kết thúc Học phần (LT,TH) sau khi kết thúc đợt Lâm sàng và Thực tế tốt nghiệp).

Lịch cụ thể Xem tại đây.

You are currently viewing Lịch chi tiết các lớp chính quy Học kỳ II, năm học 2021-2022