Đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh quảng nam lần thứ IX năm 2022 với chủ đề “Quảng Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”

Chương trình đồng diễn do gần 1200 diễn viên, vận động viên, học sinh, sinh viên trường Đại học Quảng nam; trường Cao đẳng y tế Quảng Nam; trường Cao đẳng nghề quảng nam; Câu lạc bộ bóng đá quảng nam; Liên đoàn võ thuật Quảng Nam; vận động viên khiêu vũ Hà Nội, Quảng Nam và các diễn viên Trung tâm văn hóa Quảng Nam thực hiện.

You are currently viewing Đồng diễn nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam