Danh sách phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp chính quy (từ ngày 23/5- 24/6/2022).

Lưu ý: Hiên nay danh sách phòng thi sẽ được cập nhật liên tục, do đó sinh viên thường xuyên truy cập website để biết rõ lịch thi của mình (Sinh viên dự thi tập trung tại trường)

Danh sách Phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022. Sinh viên xem danh sách phòng thi cụ thể vào các ngày ở dưới.

 • Sinh viên xem kế hoạch lịch thi tại đây.
 • Danh sách Phòng thi ngày 23/5/2022, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 25/5/2022, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 27/5/2022, sinh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 30/5/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 01/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 03/6/2022, sinh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 10/6/2022, sinh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 13/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi ngày 15/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi 16/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi 17/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi 20/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi 22/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.
 • Danh sách phòng thi 24/6/2022, sịnh viên xem danh sách tại đây.

Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí- Quản lý khoa học để giải đáp.

You are currently viewing Danh sách phòng thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp chính quy (từ ngày 23/5- 24/6/2022).