Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: Hội nghị quán triệt văn bản của Đảng và sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Chiều 31/5/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ của Trung ương, Tỉnh ủy và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Huỳnh Tấn Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe lãnh đạo cấp ủy quán triệt một số nội dung như: (1) Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (3) Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; (4) Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 – 2025”; (5) Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” và một số quy định khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị quán triệt, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Trường tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Với quan điểm nhìn thẳng, đánh giá đúng thực trạng và phương châm kiểm điểm “tập thể trước, cá nhân sau”, “người đứng đầu trước, đảng viên sau”; đại biểu được nghe thông qua các báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường.

Theo báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Trường cơ bản có tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Hội nghị thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng tập trung vào hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những biện pháp khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 Qua đợt sinh hoạt chính trị lần này, tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và từng đảng viên, viên chức, nêu cao ý thức tự giác “tự soi, tự sửa” bản thân; thực hiện nghiêm túc nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao năng lực thực tiễn, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng hơn với lời dạy của Bác “thầy thuốc như mẹ hiền”, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

You are currently viewing Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: Hội nghị quán triệt văn bản của Đảng và sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”