Quy ước về đăng tin tìm việc

Nhà trường rất vui lòng được đăng thông tin tìm việc làm liên quan đến lĩnh vực y dược cho sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp trên website chính thức của Nhà trường.

Để được đăng, xin lưu ý sinh viên cung cấp các thông tin cơ bản như sau:

Mã sinh viên, họ tên

Ngành đào tạo, năm tốt nghiệp.

Số điện thoại, email

Các thông tin trên chỉ được đăng công khai nếu sinh viên có yêu cầu.

Sinh viên mô tả vị trí việc làm mình mong muốn, cũng như các yêu cầu, càng chi tiết càng tốt, để thuận tiện cho các đơn vị, cá nhân muốn tuyển dụng.

Thông tin xin được gởi về email website@cdytqn.edu.vn

Trân trọng.

You are currently viewing Quy ước về đăng tin tìm việc