Tuyển sinh quản lý y tế

Do số lượng học viên đăng ký chưa đủ lớp, nên lịch khai giảng sẽ dời lại cho đến khi số lượng đăng ký học đủ từ 30 học viên trở lên. Nhà trường sẽ thông báo lịch khai giảng cho học viên đã đăng ký theo số điện thoại trong hồ sơ

You are currently viewing Tuyển sinh quản lý y tế