Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục khám chữa bệnh tại cơ sở cũ

Thực hiện Quyết định số 1455/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải thể cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (Cơ sở 2) tại Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Ngày 9/6/2022 Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã tiếp nhận việc bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13/6/2022 Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sẽ thực hiện công tác khám chữa bệnh tại cơ sở cũ (địa chỉ 01 Lê Lợi – TP. Tam Kỳ) sau hơn 3 tháng được trưng dụng làm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID – 19.

H.L

You are currently viewing Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục khám chữa bệnh tại cơ sở cũ