Chương trình EPA tuyển Điều dưỡng làm việc tại Nhật

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (gọi tắt là Chương trình EPA) được thực hiện từ năm 2012 đến nay. Triển khai Hiệp định VJEPA, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trực tiếp là Cục Quản lý lao động ngoài nước) là đơn vị đầu mối thực hiện Chương trình EPA. Sau 10 năm thực hiện chương trình (2012-2022), Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với phía Nhật Bản đã triển khai 10 khóa với 2.012 ứng viên đã được tuyển chọn và đào tạo, trong đó 8 khóa đầu tiên có 1.746 điều dưỡng, hộ lý đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý đến tham gia chương trình EPA khóa 11 năm 2022, cụ thể xem tại đây.

You are currently viewing Chương trình EPA tuyển Điều dưỡng làm việc tại Nhật