Thông báo về việc chuyển điểm cho học sinh sinh viên năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo – Khảo thí – Quản lý khoa học thông báo đến tất cả sinh viên muốn chuyển điểm các phần phần tương đương đã học và tốt nghiệp ở các trường khác hoặc tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Sinh viên làm đơn xin chuyển điểm và photo bảng điểm đã tốt nghiệp kèm theo đơn, nộp về Phòng Đào tạo – Khảo thí- Quản lý khoa học để xem xét chuyển điểm. Hạn cuối vào ngày 01/07/2022. Sau thời gian 01/07/2022 Phòng Đào tao – Khảo thí – Quản lý khoa học không tiếp nhận và giải quyết cho bất cứ sinh viên nào.