Tuyển sinh điều dưỡng viên sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập và làm việc theo dự án GAVIC

Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có Công văn số 1273/K2ĐT-ĐT về việc giới thiệu thông báo tuyển sinh Điều dưỡng sang Công hòa Liên bang Đức học tập và làm việc. Học sinh, sinh viên xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

You are currently viewing Tuyển sinh điều dưỡng viên sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập và làm việc theo dự án GAVIC