Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng tuyển dụng 50 nhân sự các ngành: Điều dưỡng Đa khoa, Điều dưỡng phụ sản, Kỹ thuật viên Xét nghiệm, Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh, Dược….

Xem chi tiết thông tin tại đây

You are currently viewing Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng thông báo tuyển dụng