Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục khám chữa bệnh tại cơ sở cũ

Thực hiện Quyết định số 1455/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải thể cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Comments Off on Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiếp tục khám chữa bệnh tại cơ sở cũ