Về việc tham dự buổi giới thiệu chương trình đưa ứng viên đi làm việc tại Nhật Bản-05/01/2021

Sinh viên các lớp điều dưỡng D13, D14 và sinh viên điều dưỡng đã tốt nghiệp có quan tâm, tập trung lúc 7h30 phút ngày 05/01/2021 tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện đa khoa trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để tham dự phiên giới thiệu Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản do Cục Quản lý Lao động ngoài nước – Bộ LĐTB và XH chủ trì.

Các buổi học của sinh viên D13, D14 vào sáng ngày nói trên sẽ được hoãn (kể cả các buổi đi lâm sàng).

Các Phòng Ban, các khoa-bộ môn liên quan phối hợp thực hiện.

Về việc thi bổ sung để được công nhận tốt nghiệp, đợt tháng 12-2020

Nhà trường tổ chức thi cho các sinh viên chính quy 2017-2020 và liên thông khóa 4 và các khóa trước còn nợ môn (trừ trường hợp bị cấm thi hoặc phải học lại) để có thể được công nhận tốt nghiệp trong đợt này.

Danh sách sẽ được Phòng Khảo thí công bố vào ngày 9 tháng 12.

Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 12.

Ghi chú: Trường hợp có thắc mắc sinh viên phản hồi với Khoa- Bộ môn phụ trách học phần trong các ngày 10, 11 tháng 12. Phòng Khảo thí chỉ căn cứ vào ý kiến của Khoa-Bộ môn để điều chỉnh bổ sung.