Lễ Tốt nghiệp cho SVHS ngày 10/8/2018

SVHS tập trung vào 13h30 buổi chiều thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018 tại Nhà Đa năng để làm thủ tục ký nhận bằng và các chứng chỉ (đem theo thẻ Sinh viên hoặc CMND) đồng thời chuẩn bị công tác tổ chức cho buổi lễ. (SVHS nào không có mặt sẽ chỉ được cấp bằng và chứng chỉ sau 1 tháng).

Lễ Tốt nghiệp cho SVHS lúc 7h00, ngày 10/8/2018 dành cho sinh viên các lớp Cao đẳng khoá học 2015-2018 và lớp Chuyên khoa Y học Cổ truyền YT18.

Riêng các SVHS Cao đẳng và Trung cấp khoá trước thi lại sẽ ký nhận bằng vào 14h00 chiều thứ 6 ngày 10/8/2018 tại Giảng đường D1.1.

 

 

Lịch học kỳ phụ-Thi tốt nghiệp lớp Nha N7, Y sĩ Y19 và Dươc S14

Lớp Dược S14: Khoa Dược, GV CN gặp học sinh thông báo về kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 20/08. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 49 (20/8) đến tuần 52 (10/9), sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 17/9. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.

Khoa RHM, GVCN gặp học sinh lớp N7, Khoa Ngoại, GVCN gặp học sinh lớp Y19 vào ngày 10/9 thông báo về kỳ thi tốt nghiệp. Học kỳ phụ và ôn thi TN từ tuần 10/9 đến tuần 1/10, sau đó thi Tốt nghiệp vào tuần 8/10. Học sinh đăng ký học kỳ phụ tại Phòng Đào tạo từ 6/8 đến 10/8.