Kế hoạch thi và danh sách dự thi các lớp liên thông 5 (S5S-C5S-D5S-H5S-X5S)

Lưu ý:

 • Sinh viên dự thi tập trung tại trường đi thi đúng giờ đã phân chia.
 • Sinh viên dự thi Online thực hiện dự thi đúng giờ và nộp bài đúng giờ. Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng việc nộp bài thi sẽ bị khóa và nhận điểm 0.

Sinh viên đăng ký danh sách dự thi kết thúc học phần năm học 2020-2021. Dành cho sinh viên ở vùng dịch bị cách ly theo chỉ thị 16.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được dự thi kết thúc học phần năm học 2020-2021, Phòng khảo thí thu thập thông tin sinh viên bị cách ly do dịch theo chỉ thị 16. Yêu cầu sinh viên điền đầy đủ theo tin theo mẫu, sinh viên ghi đầy đủ theo hướng dẫn trong biễu mẫu ( các học phần chưa thi lại lần 1 học kỳ I, các học phần chưa dự thi của học kỳ II).

Sinh viên đăng ký danh sách dự thi tại đây.

Sinh viên liên hệ theo số điện thoại: 0988952512 (thầy Sơn) hoặc 0915638869 (thầy Huyên) để được giải đáp.

Phòng Khảo thí thông báo về việc điều chỉnh lịch thi do diễn biến phức tạp của dịch covid từ ngày (02/08-11/08/2021)

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch covid nên Nhà trường có sự điều chỉnh lịch thi để phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Theo lịch dự thi cũ thì sinh viên chỉ thi vào các buổi sáng hằng ngày nay Nhà trường điều chỉnh một số ngày thi buổi sáng qua buổi chiều. Sinh viên xem lịch thi đã điều chỉnh ở phần dưới:

 • Sinh viên xem lịch thi tổng quát sau khi điều chỉnh, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi sáng 02/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi chiều 02/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi sáng 03/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi chiều 03/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi sáng 04/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi chiều 04/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi sáng 05/08/2021, xem tại đây.
 • Danh sách sinh viên dự thi vào buổi chiều 05/08/2021, xem tại đây.

Lưu ý: sinh viên dự thi đi đúng giờ theo lịch đã điều chỉnh.

 • Buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H00.
 • Buổi chiều bắt đầu thi lúc 13H30.
 • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Khảo thí để được giải đáp hoặc ĐT: 0988952512.

 

Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 và danh sách dự thi.

Do diễn biến phức tạp của dịch covid, nay nhà trường có sự thay đổi về thời gian dự thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021. Sinh viên theo dõi lịch để dự thi đúng thời gian.

 • Sinh viên xem lịch tổng quát tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 26/07/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 27/07/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 28/07/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 29/07/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 30/07/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 02/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 03/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 04/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 05/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 06/08/2021, sinh viên xem tại đây
 • Danh sách dự thi ngày 09/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 10/08/2021, sinh viên xem tại đây.
 • Danh sách dự thi ngày 11/08/2021, sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Học sinh sinh viên phải hoàn thành học phí trước khi thi.

 

 

Lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2020-2021 (Có sự điều chỉnh ngày thi)

+ Sinh viên xem lịch tổng quát tại đây.

+ Danh sách dự thi sẽ được cập nhật sau……………

Lưu ý: Hiện nay vẫn còn một số học phần chưa kết thúc, các học phần còn lại sẽ cập nhật sau. Do đó sinh viên thường xuyên cập nhật website để theo dõi và đi thi đúng thời gian.

Danh sách dự thi kết thúc học phần HKI các lớp Cao đẳng liên thông (ngày 20-27/03/2021)

+ Danh sách dự thi lớp D5S và S5S ngày 20/03/2021, sinh viên xem tại đây.

+ Danh sách dự thi các học phần còn lại của học kỳ 1 các lớp C5S, H5S, X5S, D5S S5S sẽ được dự thi vào ngày 27/03/2021.

Lưu ý: sinh viên đi đúng thời gian đã phân chia theo lịch.

Danh sách dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp chính qui

Danh sách dự thi sẽ được cập nhật liên tục….. do đó các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi để biết thời gian thi và giảng đường thi của cá nhân mình.

+ Các học phần Anh văn và Anh văn 2 sẽ tổ chức thi vào sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

+ Học phần Dược lâm sàng lớp S6AB chuyển sang thi chiều thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021

+ Học phần Sức khỏe cộng đồng lớp C7H7X13, S7AB chuyển sang thi sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Các học phần lớp Nha8 sẽ tổ chức thi và công bố thời gian sau.

+ Sinh viên xem lịch thi tổng thể tại đây.

 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 4 ngày 17/03/2021, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 4 (ngày 17/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 22/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 22/03/2021), Xem tại đây.

Lưu ý: mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng khảo thí để được giải đáp.