Danh sách dự thi kết thúc học phần HKI các lớp Cao đẳng liên thông (ngày 20-27/03/2021)

+ Danh sách dự thi lớp D5S và S5S ngày 20/03/2021, sinh viên xem tại đây.

+ Danh sách dự thi các học phần còn lại của học kỳ 1 các lớp C5S, H5S, X5S, D5S S5S sẽ được dự thi vào ngày 27/03/2021.

Lưu ý: sinh viên đi đúng thời gian đã phân chia theo lịch.

Danh sách dự thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp chính qui

Danh sách dự thi sẽ được cập nhật liên tục….. do đó các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi để biết thời gian thi và giảng đường thi của cá nhân mình.

+ Các học phần Anh văn và Anh văn 2 sẽ tổ chức thi vào sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

+ Học phần Dược lâm sàng lớp S6AB chuyển sang thi chiều thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021

+ Học phần Sức khỏe cộng đồng lớp C7H7X13, S7AB chuyển sang thi sáng thứ 2 ngày 22 tháng 3 năm 2021.

Các học phần lớp Nha8 sẽ tổ chức thi và công bố thời gian sau.

+ Sinh viên xem lịch thi tổng thể tại đây.

 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 15/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 3 (ngày 16/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 4 ngày 17/03/2021, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 4 (ngày 17/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 5 (ngày 18/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 6 (ngày 19/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần sáng thứ 2 (ngày 22/03/2021), xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần chiều thứ 2 (ngày 22/03/2021), Xem tại đây.

Lưu ý: mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng khảo thí để được giải đáp.

 

Thông báo cho các bạn sinh viên năm nhất về việc tập huấn thi trến máy.

Để đảm bảo cho việc thi trắc nghiệm trên máy đạt kết quả. Nay Phòng Khảo thí thông báo cho tất cả các bạn sinh viên năm nhất (Cao đẳng và trung cấp) thời gian tập huấn thi trên máy theo file đính kèm. Xem danh sách tại đây.

Lưu ý: Tất cả không được vắng, các bạn đi theo thời gian đã phân chia như trong lịch để không ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 từ ngày (09-16/01/2021)

 • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 09/01/2021, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 10/01/2021, xem tại đây.

Lưu ý:

 • Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia.
 • Buổi sáng bắt đầu thi lúc 7H30.
 • Buổi chiều bắt đầu thi lúc 13H00.

. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.

Lịch thi và danh sách phòng thi các lớp cao đẳng Liên thông 5 (19/12-27/12/2020)

 • Sinh viên xem lịch thi tổng quát tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 19/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 20/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 26/12/2010, xem tại đây.
 • Danh sách dự thi các học phần ngày 27/12/2010, xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên dự thi đi đúng giờ và giảng đường đã được phân chia. Mọi thắc mắc của Sinh viên xin liên hệ phòng Khảo thí để được giải đáp.