Về việc cập nhật tài khoản cho sinh viên năm 2 năm 3

Nhà trường đã cấp tài khoản Google tổ chức cho sinh viên năm 2, năm 3 và sinh viên liên thông. Email của mỗi sinh viên là mã sinh viên@cdytqn.edu.vn, ví dụ sinh viên có mã là 219999 thì email là 219999@cdytqn.edu.vn.

Sau khi rà soát, nhận thấy một số tài khoản chưa hề được sử dụng hoặc không sử dụng quá lâu, nay Nhà trường cập nhật lại mật khẩu (trừ các em đã có đăng nhập gần đây trong tháng 6 đến tháng 10 năm nay (2021) thì vẫn sử dụng mật khẩu cũ của mình (đã có tự thay đổi hay không).

Sinh viên vào gmail.com hoặc mail.cdytqn.edu.vn, nhập email của mình theo quy ước nói trên.

Mật khẩu ban đầu là ngày sinh của các em với ngày tháng đủ 2 chữ số, năm đủ 4 chữ số. Ví dụ sinh ngày 1/2/2003 thì mật khẩu ban đầu là 01022003, sinh ngày 4/12/2003 thì mật khẩu là 04122003. Ngay sau đó các bạn sẽ được yêu cầu đặt lại mật khẩu cho riêng mình.

Nếu có vấn đề gì xin liên hệ trực tiếp với Thầy Huyên, Phòng Khảo thí số điện thoại 0915 638 869.

Việc đăng nhập, đặt lại mật khẩu cần thực hiện xong trong vòng 2 ngày, cho đến hết ngày mai, thứ Ba 2/11.

Các em thường xuyên kiểm tra mail này để nhận thông báo, và liên lạc với các phòng ban Nhà trường, giáo viên một cách chính thức.

Trân trọng.

Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018-2021, tháng 9 năm 2021

Do tình hình mưa bão, theo chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, để tạo điều kiện cho sinh viên được tham dự đông đủ, lễ tốt nghiệp cho sinh viên ngành Dược và Hộ sinh được đổi sang buổi chiều, vào lúc 15h00 ngày thứ Sáu (24/9) tại Hội trường tầng 4 Bệnh viện. Các sinh viên lưu ý tập trung trước, vào lúc 13h30 để ký nhận bằng TN và chuẩn bị lễ phục.

Kính mời các Thầy Cô khoa Dược, Sản và các khoa, phòng đến dự Lễ tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lịch chi tiết các lớp chính quy tuần 1-12 (ngày 13/9 đến 04/12) HKI-Năm học 2021-2022

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật ngày 16/11/2021.

Lưu ý: Các em sinh viên Lào sẽ học chung với lớp cùng ngành của mình (không học môn Anh văn, Tin học).

Lịch học cụ thể, Xem tại đây.

Lịch chi tiết các lớp chính quy mới nhập học tuần 1-2 (ngày 13/9 đến 24/9)

Các sinh viên mới nhập học năm 2021 tập trung tại Khu D Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vào lúc 8h00 ngày 13/9 (thứ Hai) để gặp giáo viên chủ nhiệm.

Lịch học, các em được xếp vào  3 lớp:

  • Lớp D16: ngành Điều dưỡng;
  • Lớp XHCK21 gồm các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Hộ sinh;
  • Lớp S9K21: ngành Dược.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ghi chú: Sinh viên đi học có thể đi bằng cổng đường Lê Lợi, đối diện cổng là Nhà Đa năng, tiếp tới là dãy giảng đường C, tiếp tới là dãy giảng đường D. Giảng đường đánh số theo quy ước, ví dụ D12 là tầng 1, phòng số 2, C23 là tầng 2 phòng số 3. Riêng học phần Tin học, sinh viên học tại PM là Phòng máy, tại tầng 4 khu Trung tâm học liệu, là dãy nhà nối với Khu Hiệu bộ (phòng Đào tạo).

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Điều dưỡng (lớp D16):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 C1.1 GVCN
1 13/9 2 C D16
1 14/9 3 S D16 AV Anh văn 1/27 D2.1 AV
1 14/9 3 C D16
1 15/9 4 S D16 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 15/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 1/24 D2.1 NGOAI
1 16/9 5 S D16 AV Anh văn 2/27 D2.1 AV
1 16/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 1/8 D2.1 KHCB
1 17/9 6 S D16
1 17/9 6 C D16
2 20/9 2 S D16 TIN Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 2/24 D2.1 NGOAI
2 21/9 3 S D16 AV Anh văn 3/27 D2.1 AV
2 21/9 3 C D16
2 22/9 4 S D16 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 22/9 4 C D16 GPSL Đại cương về cấu tạo và chức năng cơ thể người 3/24 D2.1 NGOAI
2 23/9 5 S D16 AV Anh văn 4/27 D2.1 AV
2 23/9 5 C D16 KHCB Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng 2/8 D2.1 KHCB
2 24/9 6 S D16
2 24/9 6 C D16 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D3.3 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Hộ sinh (lớp XHCK21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP LOP HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D1.1 GVCN
1 13/9 2 C XHCK21
1 14/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 14/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 1/12 C2.2 NGOAI
1 15/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 1/8 C2.2 SH
1 15/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 1/15 PM TIN
1 16/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 1/27 C2.2 NN
1 16/9 5 C XHCK21
1 17/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 2/27 C2.2 NN
1 17/9 6 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 2/15 PM TIN
2 20/9 2 S XHCK21
2 20/9 2 C XHCK21
2 21/9 3 S XHCK21 HH XHCK21 Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 21/9 3 C XHCK21 GP1 XHCK21 Giải phẫu 1 2/12 C2.2 NGOAI
2 22/9 4 S XHCK21 SH XHCK21 Sinh học và di truyền 2/8 C2.2 SH
2 22/9 4 C XHCK21 TIN XHCK21 Tin học 3/15 PM TIN
2 23/9 5 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 3/27 C2.2 NN
2 23/9 5 C XHCK21
2 24/9 6 S XHCK21 AV XHCK21 Anh văn 4/27 C2.2 NN
2 24/9 6 C XHCK21 SH LỚP XHCK21 Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Lịch học các lớp mới nhập học ngành Dược (S9K21):

TUẦN NGÀY THỨ BUỔI LỚP SH HP TEN HP TT BUOI NOI HOC KHOA
1 13/9 2 S S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 1/6 D2.1 GVCN
1 13/9 2 C S9K21
1 14/9 3 S S9K21 TIN Tin học 1/15 PM TIN
1 14/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 1/8 D2.2 SH
1 15/9 4 S S9K21
1 15/9 4 C S9K21 HH Hóa học 1/8 D2.2 HH
1 16/9 5 S S9K21 TIN Tin học 2/15 PM TIN
1 16/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 1/12 D2.2 NGOAI
1 17/9 6 S S9K21 AV Anh văn 1/27 D2.2 AV
1 17/9 6 C S9K21
2 20/9 2 S S9K21 AV Anh văn 2/27 D2.2 AV
2 20/9 2 C S9K21
2 21/9 3 S S9K21 TIN Tin học 3/15 PM TIN
2 21/9 3 C S9K21 SH Sinh học và di truyền 2/8 D2.2 SH
2 22/9 4 S S9K21
2 22/9 4 C S9K21 HH Hóa học 2/8 D2.2 HH
2 23/9 5 S S9K21 TIN Tin học 4/15 PM TIN
2 23/9 5 C S9K21 GP1 Giải phẫu 1 2/12 D2.2 NGOAI
2 24/9 6 S S9K21 AV Anh văn 3/27 D2.2 AV
2 24/9 6 C S9K21 SH LỚP Sinh hoạt lớp – GVCN 2/6 D2.1 GVCN

Về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành CĐHA-XN khóa 2018-2021

Nhà trường vừa xét tốt nghiệp cho các sinh viên Chẩn đoán hình ảnh C6 và Xét nghiệm X12 và một số sinh viên khóa trước. Do sinh viên ở các địa phương khác nhau trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, trước mắt Nhà trường chỉ tổ chức phát bằng cho các em sinh viên Lào để các em nhanh chóng làm thủ tục về nước, các sinh viên khác (sinh viên Việt) Nhà trường sẽ có kế hoạch phát bằng sau. Sinh viên nào cần gấp thì liên hệ với Phòng Đào tạo (0235 3851705), Phòng Đào tạo sẽ công chứng bằng và bảng điểm gởi theo đường bưu điện.

Về kế hoạch dạy-học tháng 8-9 năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và diễn biến của dịch bệnh Nhà trường tạm thời có kế hoạch như sau:

Sinh viên năm 1, 2 được nghỉ hè từ 09/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Sinh viên năm 3 sẽ tiếp dục hoàn thành thực tế tốt nghiệp nếu điều kiện ở các cơ sở thực tập cho phép và được xét tốt nghiệp.

Sinh viên liên thông sẽ có kế hoạch giảng dạy riêng.

Sinh viên là lưu học sinh Lào cần nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Nhà trường, cụ thể là của Phòng Công tác học sinh-sinh viên, Ký túc xá Nhà trường.

Tất cả sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của Nhà trường, kể cả các sinh viên năm 1, năm 2 được nghỉ hè; giáo viên chủ nhiệm, khoa-bm có phương thức liên lạc sinh viên thuận tiện nhất để có thể kịp thời phổ biến kế hoạch của Nhà trường do có thể có những thay đổi đột xuất trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nhà trường lưu ý các sinh viên, giảng viên và các bộ phận khác lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.