Lịch học tuần từ ngày 02-06/11/2020 cho các lớp chính quy

Lưu ý: Các lớp chính quy năm thứ nhất mới nhập học (S8, D15, X14,C08,H08,Y23) lịch học vẫn như tuần trước, đã được tích hợp vào Lịch học bên dưới.

Chiều thứ 5 (5/11) các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 họp lớp với GVCN tại GĐ cụ thể trong lịch học để Tổng kết HKII năm học 2019-2020.

Lịch học chi tiết cho các lớp Xem tại đây.

Lịch học tuần 3 (từ 19 – 23/10/2020) cho sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy

Lịch học cho sinh viên ngành Điều dưỡng (D15), tại giảng đường D1.2, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Đại cương về cấu tạo, chức năng cơ thể người (NOI).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Khoa học cơ bản cho Điều dưỡng (KHCB).

Lịch học cho sinh viên ngành Dược (S08), tại giảng đường D1.3, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Hoá học (KHCB).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Giải phẫu (NGOAI).

Lịch học cho sinh viên các ngành Xét nghiệm (X14), Chẩn đoán hình ảnh (C08), Hộ sinh (H08), Y sĩ (Y23), tại giảng đường D1.1, học vào các buổi sáng, cụ thể:

 • Sáng thứ Hai (19/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Ba (20/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Tư (21/10): Giải phẫu (NGOAI).
 • Sáng thứ Năm (22/10): Tin học (KHCB).
 • Sáng thứ Sáu (23/10): Điều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu (DD)

Lịch học các lớp chính quy Học kỳ II- Năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo sẽ nhận phản hồi cho đến thứ 4 tuần sau, 17/6. Đối với các buổi thực hành tại Trường, các Khoa Bộ môn hướng dẫn cho Sinh viên cụ thể theo buổi học. Sau đó, Phòng Đào tạo sẽ gởi lịch chính thức.

Lịch học học kỳ II năm học 2019-2020 Xem tại đây.