CỔ TÍCH NGƯỜI BỆNH

BSCK1. HOÀNG NGỌC MINH Đạo đức y học đã được đề cập qua những tài liệu hướng dẫn về nhiệm vụ của thầy thuốc có từ thời cổ, như Hippocratic…

Comments Off on CỔ TÍCH NGƯỜI BỆNH