Thông báo nhập học cho sinh viên Liên thông khoá 2020-2022

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào lúc 8 giờ 00 đến 10 giờ 00 thứ Hai ngày 15 tháng 06 năm 2020 tại Giảng đường D1.1

Chi tiết thủ tục nhập học thí sinh xem trong giấy báo.
Thí sinh nhận hoặc nhờ người quen nhận Giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo cho đến hết thứ Tư ngày 10.06 hoặc yêu cầu Nhà trường gởi qua bưu điện bằng cách gọi điện thoại số 0510 3851705.