Đoàn thể

Đảng bộ

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Bí thư.

Ths. Bs. Huỳnh Văn Sơn. Phó bí thư.

Công đoàn

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Chủ tịch.

CN. Hoàng Văn Tiến. Phó chủ tịch

Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh

CN. Đoàn Đức Tâm. Bí thư.

Phòng Ban chức năng

Ban Giám hiệu

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Hiệu trưởng.

Ths. Bs. Huỳnh Văn Sơn. Phó Hiệu trưởng.

Bs. CKI. Trương Đức Minh. Phó Hiệu trưởng.

P. Tổ chức-HCQT

Ths. Bùi Long Ẩn. Trưởng phòng.

Ths. Vũ Hạ Long. Phó trưởng phòng

P. Đào tạo-Khảo thí-Quản lý NCKH

Ths. Nguyễn Trung Nam. Trưởng phòng.

Ths. Lâm Hồng Sơn. Phó trưởng phòng

P. Công tác HS-SV

Ths. Nguyễn Vũ Hồng. Trưởng phòng.

Ths. Trương Thị Xuân Trung. Phó trưởng phòng.

CN. Đoàn Đức Tâm. Phó trưởng phòng.

P. Kế hoạch-Tài chính

Ths. Nguyễn Đức Đón. Trưởng phòng.

Khoa chuyên môn

Khoa Y

Ths. Bs. Nguyễn Thị Thủy. Trưởng khoa.

Ths. Phan Thị Mỹ Linh. Phó trưởng khoa.

Ths. Phan Thị Ni Na. Phó trưởng khoa.

Khoa Điều dưỡng

Ths. Võ Trung Nở. Phó trưởng khoa phụ trách.

CN. Bùi Thị Hiền. Phó trưởng khoa

Khoa Dược

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lai. Phó trưởng khoa phụ trách.

Khoa Kỹ thuật hình ảnh y học

CN. Hoàng Văn Tiến. Trưởng khoa.

CN. Nguyễn Xuân Khanh. Phó trưởng khoa.

Khoa Đại cương

Ths. Nguyễn Quốc Kỳ. Trưởng khoa