Liên hệ

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

49 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam

Phòng Đào tạo và Tuyển sinh: 0235 3 851 705. Email: daotao@cdytqn.edu.vn

Phòng Hành chính Tổ chức: 0235 3 828267