Địa chỉ

49 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại

0235 3 851705

Email

info@cdytqn.edu.vn