LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tiền thân là trường Cán bộ Y tế Quảng Nam và Trường Cán bộ Y tế Quảng Đà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ Y- Dược, phục vụ cho chiến trường khu V, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã trải qua các giai đoạn:

Năm 1978, nhà trường được nâng cấp thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam – Đà Nẵng, theo Quyết định số 430/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 1978 của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, năm 1997 sau khi tái lập tỉnh Quảng Nam đổi tên thành Trường Trung học Y tế Quảng Nam. Ngày 24 tháng 01 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 408- QĐ/BGD-ĐT thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ y tế có trình độ trung học, cao đẳng, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực y tế phục vụ cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở các tuyến y tế của tỉnh Quảng Nam cũng như một số tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, và sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị bạn, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, Nhà trường liên tục là trường tiên tiến xuất sắc – là đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và đặc biệt năm 2005, Nhà trường được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

NGÀNH ĐÀO TẠO

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm. 

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Dược

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Chẩn đoán hình ảnh

Link đến giới thiệu-chuẩn đầu ra-chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đoàn thể

Đảng bộ

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Bí thư.

Ths. Bs. Huỳnh Văn Sơn. Phó bí thư.

Công đoàn

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Chủ tịch.

CN. Hoàng Văn Tiến. Phó chủ tịch

Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh

CN. Đoàn Đức Tâm. Bí thư.

Phòng Ban chức năng

Ban Giám hiệu

Ths. Bs. Huỳnh Tấn Tuấn. Hiệu trưởng.

Ths. Bs. Huỳnh Văn Sơn. Phó Hiệu trưởng.

Bs. CKI. Trương Đức Minh. Phó Hiệu trưởng.

P. Tổ chức-HCQT

Ths. Bùi Long Ẩn. Trưởng phòng.

Ths. Vũ Hạ Long. Phó trưởng phòng

P. Đào tạo-Khảo thí-Quản lý NCKH

Ths. Nguyễn Trung Nam. Trưởng phòng.

Ths. Lâm Hồng Sơn. Phó trưởng phòng

P. Công tác HS-SV

Ths. Nguyễn Vũ Hồng. Trưởng phòng.

Ths. Trương Thị Xuân Trung. Phó trưởng phòng.

CN. Đoàn Đức Tâm. Phó trưởng phòng.

P. Kế hoạch-Tài chính

Ths. Nguyễn Đức Đón. Trưởng phòng.

Khoa chuyên môn

Khoa Y

Ths. Bs. Nguyễn Thị Thủy. Trưởng khoa.

Ths. Phan Thị Mỹ Linh. Phó trưởng khoa.

Ths. Phan Thị Ni Na. Phó trưởng khoa.

Khoa Điều dưỡng

Ths. Võ Trung Nở. Phó trưởng khoa phụ trách.

CN. Bùi Thị Hiền. Phó trưởng khoa

Khoa Dược

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lai. Phó trưởng khoa phụ trách.

Khoa Kỹ thuật hình ảnh y học

CN. Hoàng Văn Tiến. Trưởng khoa.

CN. Nguyễn Xuân Khanh. Phó trưởng khoa.

Khoa Đại cương

Ths. Nguyễn Quốc Kỳ. Trưởng khoa